Earth 2140

..: Budynki :.. ..: Piechota :.. ..: Pojazdy :.. ..: Misje :.. ..: Instrukcja :..
SILVER ONE
Pancerz: lekki
Uzbrojenie: ciężki karabin maszynowy
Cena: 50

Jednostki bojowe SILVER zostały skonstruowane na wzór ludzkiego szkieletu. Ich dwumetrowa sylwetka zbudowana jest z tytanu i posiada napęd hydrauliczny. Jednostki tego typu dysponują również minireaktorem atomowym MODEL 7 oraz wielokomponentowym pokryciem ochronnym. Minireaktor jest dodatkowo połączony z mechanizmem samodestrukcji. Te wszechstronne jednostki sterowane są procesorami z rodziny XPARC 2000B, które sprawiają, że seria SILVER dysponuje wspaniałymi zdolnościami taktycznymi, strategicznymi i ogólnomilitarnymi. Jednostki tej serii gromadzą się w 2 grupy po siedem robotów i doskonale nadają się do przejmowania budynków przeciwnika. SILVER ONE, uzbrojony w ciężki karabin maszynowy, bardzo dobrze radzi sobie z androidami i lekko opancerzonymi pojazdami.

SILVER R
Pancerz: lekki
Uzbrojenie: wyrzutnia rakiet
Cena: 75

SILVER R ma te same własności co SILVER ONE, ale w przeciwieństwie do niego jest wyposażony w wyrzutnię rakietową. W związku z tym doskonale nadaje się do niszczenia nieruchomych celów oraz lekkich i średniociężkich pojazdów. Wyrzutnia rakiet lekkich SILVER R świetnie nadaje się również do zwalczania celów powietrznych, a ze względu na swoje niewielkie rozmiary i szybkość poruszania sprawdza się znakomicie w walce ze śmigłowcami ED.

SILVER MAX
Pancerz: lekki
Uzbrojenie: działko plazmowe
Cena: 100

SILVER MAX ma takie same parametry jak SILVER ONE, a różni się od niego uzbrojeniem, którym jest działko plazmowe. Dzięki temu jest doskonale dopasowany do likwidowania ruchomych jednostek i stanowi poważne zagrożenie nawet dla ciężko opancerzonych pojazdów.

SILVER T
Pancerz: średni
Uzbrojenie: autodestruktor
Cena: 70

SILVER T ma takie same właściwości jak SILVER ONE, ale w przeciwieństwie do niego ma na wyposażeniu autodestruktor z materiałem wybuchowym, który po odpaleniu niszczy również samego SILVER T. Jednostki te są przeznaczone do misji samobójczych. Ich pancerz został potężnie wzmocniony, aby mogły przedrzeć się przez pole walki, dotrzeć do celu i wysadzić cel w powietrze. Celem dla SILVER T może być zarówno budynek jak i pojazd albo grupa piechoty.

Android Model 01
Pancerz: brak
Uzbrojenie: karabin maszynowy i granaty
Cena: 50

A01 jest androidem, który posiada zmodyfikowane ludzkie DNA. Tworząc tego androida postawiono przede wszystkim na ulepszenie jego ludzkich cech, takich jak: wytrzymałość, większa siła i niewielkie wymagania w stosunku do otaczającego środowiska. Przykładowo może być on w pełni wykorzystywany w środowisku, którego zawartość tlenu wynosi 7%. A01 ma 185 cm wzrostu i waży 112 kg. Przeznaczony jest on głównie do patrolowania, eskortowania i obrony łatwych pozycji. Najlepiej jednak sprawdza się przy przejmowaniu obcych budynków. Ataki na obce pozycje i jednostki lepiej przeprowadzać bardziej rozwiniętymi modelami, gdyż A01 jest wrażliwy na ogień i broń palną. Na wyposażeniu A01 znajduje się karabin maszynowy średniego kalibry oraz granaty ręczne, które są używane wyłącznie przeciwko pojazdom. Dla zoptymalizowania możliwości ofensywnych i defensywnych A01 grupują się w małe siedmioosobowe oddziały.

Android Model A02
Pancerz: brak
Uzbrojenie: wyrzutnia rakiet
Cena: 75

A02 jest rozwinięciem Modelu A01 zachowując jego właściwości. Jednak wyposażenie go w wyrzutnię rakiet powoduje, że znakomicie nadaje się do niszczenia ciężkich pojazdów przeciwnika. Poza tym nadaje się on do walk ziemia-powietrze, gdyż daleki zasięg rakiet pozwala mu na trafianie w cele powietrzne. Jak wszystkie androidy tej serii, A02 bazuje na zmodyfikowanym ludzkim DNA, ma 185 cm wzrostu, waży 112 kg, jest wytrzymały i ma niewielkie wymagania w stosunku do otaczającego go środowiska. Może być wprowadzony do akcji w atmosferze zawierającej zaledwie 7% tlenu. Również ten model dla zoptymalizowania możliwości ofensywnych i defensywnych grupuje się w małe siedmoosobowe oddziały.

Android Model A03
Pancerz: brak
Uzbrojenie: działko jonowe
Cena: 100

A03 jest rozwinięciem Modelu A01 zachowując jego właściwości. Jego uzbrojenie stanowi działo jonowe, co pozwala mu deaktywować pojazdy przeciwnika, które następnie (używając HCU-M) można naprawić i przeprogramować. Jak wszystkie androidy tej serii, A02 bazuje na zmodyfikowanym ludzkim DNA, ma 185 cm wzrostu, waży 112 kg, jest wytrzymały i ma niewielkie wymagania w stosunku do otaczającego go środowiska. Może być wprowadzony do akcji w atmosferze zawierającej zaledwie 7% tlenu. Również ten model dla zoptymalizowania możliwości ofensywnych i defensywnych grupuje się w małe siedmoosobowe oddziały.

Android Model A04
Pancerz: brak
Uzbrojenie: miny
Cena: 100

Android A04 jest wyposażony w miny i ładunki wybuchowe. Może on zarówno stawiać miny jak i je rozbrajać (dotyczy to również min przeciwnika). Jednak groźniejsze są ładunki wybuchowe, która ma ze sobą. Jeśli zostanie trafiony lub zbliży się do pojazdu czy budynku przeciwnika, ładunki wybuchowe mogą zostać odpalone, co przysporzy więcej szkody przeciwnikowi, niż utrata A04. Jak wszystkie androidy tej serii, A02 bazuje na zmodyfikowanym ludzkim DNA, ma 185 cm wzrostu, waży 112 kg, jest wytrzymały i ma niewielkie wymagania w stosunku do otaczającego go środowiska. Może być wprowadzony do akcji w atmosferze zawierającej zaledwie 7% tlenu. Również ten model dla zoptymalizowania możliwości ofensywnych i defensywnych grupuje się w małe siedmoosobowe oddziały.