Earth 2140

..: Budynki :.. ..: Piechota :.. ..: Pojazdy :.. ..: Misje :.. ..: Instrukcja :..
Główny budynek ED (Construction Center)
Uzbrojenie: brak
Pancerz: odporny na broń strzelecką
Wytrzymałość: duża
Cena: 2500
Zużycie energii: żadne, dysponuje własnym generatorem energii
Construction Center można określić jako główną bazę Euroazjatyckiej Dynastii. W nim produkowane są pojazdy MCU, które służą do budowania różnego typu budynków. Dodatkowo w Construction Center budowane są: BANTHA - ciężki transporter urobku, jego powietrzny odpowiednik HEAVY LIFTER oraz pojazd naprawczy HCU-M. Poza tym istnieje możliwość wybudowania MCU, który zbuduje dodatkowe Construction Center.

Centrum Produkcyjne UCS (Production Center)
Uzbrojenie: brak
Pancerz: odporny na broń strzelecką
Wytrzymałość: duża
Cena: 2500
Zużycie energii: żadne, dysponuje własnym generatorem energii.

Centrum Produkcyjne można nazwać głównym budynkiem bazy UCS. W nim produkowane są pojazdy MCU, które są odpowiedzialne za budowę pozostałych budynków. Poza tym buduje się w nim pojazd naprawczy HCU-M oraz pojazdy do transportu urobku BANTHA i HEAVY LIFTER, których dostępność zależy od osiągniętego poziomu technicznego.

Fabryka Uzbrojenia (TechHouse)
Uzbrojenie: brak
Pancerz: odporny na broń strzelecką
Wytrzymałość: średnia
Cena: 1500
Zużycie energii: 400

TechHouse jest przeznaczony do budowy wszelkich pojazdów poza BANTHA, HCU-M i HEAVY LIFTER, które budowane są w Construction Center. Dotyczy to zarówno pojazdów, czołgów, obiektów latających jak i innego ciężkiego sprzętu bojowego. Produkcja odbywa się w większej części pod ziemią.

Fabryka Ciężkiej Broni UCS (HeavyTech)
Uzbrojenie: brak
Pancerz: odporny na broń strzelecką
Wytrzymałość: średnia
Cena: 1450
Zużycie energii: 450

W tym znajdującym się w większości pod ziemią kompleksie tworzone są jednostki bojowe, które po zmontowaniu zostają przetransportowane na powierzchnię i opuszczają fabrykę przez dużą śluzę.

Centrum Bioniczne (BioCenter)
Uzbrojenie: brak
Pancerz: brak
Wytrzymałość: średnia
Cena: 1000

W BioCenter tworzone są androidy serii A. Pracuje się tu również nad udoskonaleniem techniki klonowania. Ze względu na znajdującą się wewnątrz aparaturę, BioCenter jest bardzo narażony na ataki przeciwnika. Cała produkcja znajduje się na powierzchni ziemi.

Fabryka Robotów UCS
Uzbrojenie: brak
Pancerz: odporny na broń strzelecką
Wytrzymałość: średnia
Cena: 1000
Zużycie energii: 200

W tym budynku produkowane są najmniejsze jednostki bojowe klasy SILVER. Całość produkcji odbywa się pod ziemią, a gotowe jednostki są wywożone na powierzchnię. Taka konstrukcja budynku zapewnia mu większą wytrzymałość niż umieszczenie produkcji na powierzchni ziemi.

WATER BASE - Port i stocznia
Uzbrojenie: brak
Pancerz: średni
Wytrzymałość: duża
Cena: 1200
Zużycie energii: 300

Port i stocznia umożliwiają budowę jednostek pływających. WATER BASE składa się z dwóch części: portu, który jest odpowiedzialny za sterowanie jednostkami pływającymi oraz ze stoczni, która pozwala budować statki. Druga część to znajdująca się na wodzie śluza, z której wypływają wyprodukowane statki. WATER BASE można wybudować tylko na brzegu i to w takim miejscu, które jest wystarczająco duże, by zmieściła się śluza i które zapewni statkom wystarczająco dużo miejsca.

MCU (Meta Construction Unit) Ciężki robot budowlany
Uzbrojenie: brak
Pancerz: ciężki
Cena: zależnie od ceny budynku

MCU jest ciężkim pojazdem do budowy budynków wszelkiego rodzaju. MCU może jednak budować tylko te budynki, dla których został uprzednio zdefiniowany. Jest to duży, ciężki i wolno poruszający się pojazd, którego nawigacja nie jest łatwa. Te wady są jednak w wysokim stopniu neutralizowane w czasie mniejszych ataków przez ciężki pancerz. Należy jednak uwzględnić, że MCU jest nieuzbrojony.

Centrum Badawcze (Research Center)
Uzbrojenie: brak
Pancerz: brak
Wytrzymałość: średnia
Cena: 1500
Zużycie energii: 200

Centrum badawcze odgrywa szczególną rolę. Tu przeprowadza się wszelkiego rodzaju badania, dające w efekcie dostęp do nowych technologii, które w czasie gry pozwalają na podniesienie poziomu technicznego i tym samym umożliwiają budowę jeszcze wydajniejszej broni, pojazdów i budynków. Nie da się wpłynąć na te badania z zewnątrz i nie zawsze też muszą kończyć się sukcesem.

Centrum Kontroli Balistycznej
Uzbrojenie: brak
Pancerz: brak
Wytrzymałość: średnia
Cena: 2000
Zużycie energii: 200

W Centrum Kontroli Balistycznej znajduje się ośrodek sterowania bronią nuklearną. Dopiero po wybudowaniu tego budynku można budować podziemne silosy z bronią nuklearną, która posiada niebywałą siłę rażenia i jest przy tym niezwykle precyzyjna. Dodatkowo cały obszar, w który uderzy rakieta, zostaje skażony radioaktywnie.

Centrum Uderzenia Plazmowego
Uzbrojenie: brak
Pancerz: odporny na broń strzelecką
Wytrzymałość: średnia
Cena: 1800
Zużycie energii: 200

Centrum Uderzenia Plazmowego przejmuje pełną kontrolę nad Plazma Blast, nowym odkryciem UCS. Podczas gdy siły ED nadal stawiają na rakiety dalekiego zasięgu z głowicami jądrowymi, UCS opracowało nową i skuteczniejszą broń. Chodzi tu o działa plazmowe strzelające maksymalnie skupioną wiązką plazmy. Dzięki temu można niszczyć bardzo odległe cele, przy czym wiązka plazmy jest używana jako środek do przenoszenia dużej ilości bomb plazmowych. Niemniej dopiero wybudowanie tego Centrum umożliwia produkcję dział plazmowych.

Teleport
Uzbrojenie: brak
Pancerz: brak
Wytrzymałość: średnia
Cena: 2150
Zużycie energii: 700

Rozwinięta technologia teleportacji pozwala stronie UCS na bezpośrednie dostawy sprzętu z podziemnej bazy. Procedura ta polega na dematerializacji w bazie, a następnie na ponownej materializacji w teleporcie wybranych pojazdów. Jest to technologia nie tylko energochłonna ale i droga, przez co koszty pozyskiwanych tą drogą pojazdów są wyższe niż budowanych na miejscu. Niemniej w wielu wypadkach (np. atak na bazę) opłaca się wydać więcej i mieć dany pojazd natychmiast bez zbędnego marnowania czasu na produkcję.

Schron
Uzbrojenie: brak
Pancerz: ciężki, odporny praktycznie na wszelkie rodzaje broni
Wytrzymałość: duża
Cena: 800
Zużycie energii: żadne, dysponuje własnym generatorem energii

Schron jest bardzo odporną budowlą, którego większa część znajduje się pod ziemią. Jedynym elementem widocznym na zewnątrz jest silnie opancerzona śluza. Bunkier jest w stanie pomieścić 6 lekkich pojazdów lub mniejszych jednostek, by chronić je w razie zmasowanego ataku. W przypadku gdyby nieprzyjaciel dysponował siłą ognia będącą w stanie zniszczyć schron, wtedy znajdujące się wewnątrz jednostki zostaną ewakuowane, zanim budynek ulegnie zniszczeniu.

Wieża obronna
Uzbrojenie: działka 22 mm lub działko laserowe
Pancerz: odporny na broń strzelecką
Wytrzymałość: średnia
Cena: 400, modernizacja: 200
Zużycie energii: 50

Ta niespełna 3-metrowa wieża stanowi filar skutecznej linii obronnej. Jest ona standardowo wyposażona w działka 22 mm, ale można ją zmodernizować i zmontować działko laserowe.

Wieża obronna (Little Eye)
Uzbrojenie: ciężki karabin maszynowy lub wyrzutnia lekkich rakiet
Pancerz: odporny na broń strzelecką
Wytrzymałość: średnia
Cena: 400, modernizacja 200
Zużycie energii: 50

Wieża ta stanowi podstawę efektywnej linii obronnej. Wyposażona jest w ciężki karabin maszynowy i nadaje się do natychmiastowej obrony przed piechotą i lekkimi pojazdami. By skutecznie bronić się przed średnimi i ciężkimi pojazdami, trzeba albo zmodernizować tą wieżę przez zainstalowanie na niej wyrzutni lekkich rakiet albo sięgnąć po dużą wieżę obronną Big Eye.

Ciężka wieża obronna
Uzbrojenie: potrójna wyrzutnia ciężkich rakiet lub działo jonowe
Pancerz: odporny na broń strzelecką, lekkie rakiety i ogień
Wytrzymałość: duża
Cena: 600, modernizacja 200
Zużycie energii: 100

Ciężka wieża obronna stanowi wariant wieży obronnej, która ma blisko 5 metrów wysokości i jest mocno opancerzona. Ciężka wieża obronna stanowi podstawę dla potrójnej wyrzutni ciężkich samonaprowadzających się rakiet. Osiągając odpowiedni poziom techniczny można zmodernizować ją i zainstalować na niej działo jonowe.

Duża wieża obronna (Big Eye)
Uzbrojenie: wyrzutnia ciężkich rakiet lub działko plazmowe
Pancerz: odporny na broń strzelecką, lekkie rakiety i ogień
Wytrzymałość: duża
Cena: 600, modernizacja 200
Zużycie energii: 100

Big Eye jest niemal 6-metrową wieżą obronną, która standardowo wyposażona jest w potrójną wyrzutnię ciężkich rakiet. Aby zwiększyć jej potencjał obronny, można zamontować na niej szybkostrzelne działko plazmowe. Big Eye jest bardzo odporny, a ze względu na jego wysokość można wcześniej rozpoznać jednostki przeciwnika.

Bunkier
Uzbrojenie: podwójne działko 22mm
Pancerz: odporny na broń strzelecką, lekkie rakiety i ogień
Wytrzymałość: duża
Cena: 800
Zużycie energii: 50

Ten niski i mocno opancerzony bunkier jest idealnym składnikiem każdej linii obronnej. Słabe uzbrojenie w postaci podwójnego działka 22 mm jest równoważone niebywale mocnym pancerzem i dużą wytrzymałością na większość znanej broni. Dopiero ciężkie rakiety lub broń plazmowa pozwalają na stosunkowo szybkie zniszczenie go.

Elektrownia
Uzbrojenie: brak
Pancerz: brak
Wytrzymałość: średnia
Cena: 2000, moduł dodatkowy: 500
Produkcja energii: 2000 + 500 za każdy moduł

Elektrownia atomowa ma budowę modułową, co oznacza, że w każdej chwili może być rozbudowana o dwa następne moduły, z których każdy dostarcza dodatkowo 500 jednostek energii. Elektrownia atomowa jest potrzebna do zapewnienia dostaw energii dla wszystkich tych budynków, które nie dysponują własnym zasilaniem. Przy braku zasilania budynki stają się nieaktywne, w związku z czym nie można w nich nic produkować, a system obronny (wieże) nie działa. Zniszczenie elektrowni powoduje skażenie otaczającego terenu, co dla różnych jednostek znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie jest zgubne. W przypadku pojazdów przyczyna leży w generatorach, w których następuje ekstremalne przeciążenie z powodu pracy w skażonym środowisku.

Rafineria
Uzbrojenie: brak
Pancerz: odporny na broń strzelecką
Wytrzymałość: średnia
Cena: 1000
Zużycie energii: 300

W rafinerii przerabia się wydobyty w kopalni urobek. Po przetworzeniu jest on sprzedawany i dzięki temu rośnie budżet. Każdy dostarczony kontener zawiera zasoby o wartości 200 jednostek pieniężnych. Rafineria jest w pełni zautomatyzowana i nie wymaga obsługującego ją personelu. Kontenery, dostarczane przez BANTHA i HEAVY LIFTER, są ładowane na taśmę, która następnie transportuje je do wnętrza rafinerii do przerobu.

Centrum Kierowania Lotami
Uzbrojenie: brak
Pancerz: brak
Wytrzymałość: średnia
Cena: 1300
Zużycie energii: 200

Centrum Kierowania Lotami jest niezbędne do budowy obiektów latających. Budynek ten przejmuje w pierwszej kolejności kierowanie tymi obiektami, jak również zapewnia dostawy amunicji i paliwa. Ponieważ wszystkie pojazdy latające są w stałym kontakcie z Centrum Kierowania Lotami, wszystkie te operacje przeprowadza się automatycznie i nie zachodzi potrzeba wykonywania ich ręcznie.

PlasmaBlast
Uzbrojenie: brak
Pancerz: brak
Wytrzymałość: odporny na broń strzelecką
Cena: 1500
Zużycie energii: 500

PlasmaBlast jest najnowszym osiągnięciem UCS i obecnie najskuteczniejszą bronią masowego rażenia na świecie. PlasmaBlast strzela maksymalnie skupioną wiązką plazmy, która ma nie tylko właściwości niszczące, lecz jest używana również jako środek do przenoszenia dużej ilości bomb plazmowych. PlasmaBlast można odpalić w dowolnym momencie, ale czas ładowania się generatorów jest bardzo długi.

Wyrzutnia rakiet atomowych (SILOS)
Uzbrojenie: brak
Pancerz: silny
Wytrzymałość: duża
Cena: 1000
Zużycie energii: 100

Silos jest wyrzutnią rakiet atomowych. Cały budynek znajduje się pod ziemią, z czego na powierzchni widoczna jest jedynie mocno opancerzona śluza, która otwiera się na krótko przed odpaleniem rakiety i zamyka zaraz po tym, jak rakieta opuści jego wnętrze. Po odpaleniu rakiety przez bardzo długi czas budynek ten pozostaje pusty, gdyż technologia, jaka jest potrzebna na wyprodukowanie pojedynczej rakiety, która mogłaby być umieszczona w istniejącym już silosie, nie pozwala na wykonanie tego tak szybko. Dzięki silnemu pancerzowi możne on stanowić jedno z ogniw linii obrony.

Kopalnia
Uzbrojenie: brak
Pancerz: odporny na broń strzelecką
Wytrzymałość: średnia
Cena: 800
Zużycie energii: 200

Kopalnia służy do eksploatacji wszystkich podziemnych zasobów. Kopalnia jest w pełni zautomatyzowana i nie wymaga personelu obsługującego. Wydobyte rudy są ładowane do kontenerów i przy użyciu jednostek typu BANTHA lub HEAVY LIFTER transportowane do rafinerii. Każdy kontener zawiera urobek o wartości 200 jednostek pieniężnych. Kopalnię można założyć tylko tam, gdzie rzeczywiście znajdują się złoża. Wybudowanie kopalni w innym miejscu nie jest możliwe. W przypadku dużych pokładów rudy pojawia się często konieczność zbudowania nowej kopalni, gdy pierwsza wyczerpała dostępne dla niej zasoby i wstrzymała wydobycie. Każda kopalnia ma ograniczony zasięg dostępu do zasobów. Jeśli złoża w jej zasięgu wyczerpią się, kopalnia wstrzymuje pracę.